Akademie

Beheerliggaam

Alle sake rakende die beheerliggaam kan gerig word aan die voorsitter, Mnr. Vaughn Pretorius, en deurgegee word aan die beheerliggaam se sekretaresse:

Louise du Toit - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Administrasie

Die Laerskool Rooihuiskraal beskik oor goed gekwalifiseerde en professionele administrasie personeel. Elkeen vervul ‘n uiters belangrike werk wat bydra tot die daaglikse funksionering van sisteme binne die skool.  Alhoewel hulle pligstate vele ander take behels, is hierdie slegs ‘n aanduiding van die aspekte waaroor ouers hul moontlik sou kontak:

Ontvangs:                                                           Me. Elize McCabe (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Hoof se sekretaresse & advertering:                   Me. Sulette Viljoen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Krediteure en finansies:                                     Me Marietjie Jonker (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Inskrywings:                                                      Me. Britt Erasmus (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Afrolwerk:                                                          Me. Zelda Oberholster (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Verlore goedere / tweedehandse klere:             Me. Stephanie Muller (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Skoolfonds & oorplasings:                                Me. Louise du Toit (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Siekekamer:                                                       Sister Ilse Vorster (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Intersenfase

Akademie – Ons Eerste Prioriteit

Die Laerskool Rooihuiskraal is sedert sy opening op 8 Januarie 1990 bekend daarvoor dat daar ‘n baie hoë premie op die akademie geplaas word.  Daar word aan elke leerder die geleentheid gegee om optimaal op akademiese gebied te presteer - vandaar die yslike groei in getalle: 380 wat op 9 Januarie 1990 vir die eerste keer as Rooimiere oor die drumpel van Die Laerskool Rooihuiskraal gestap het, tot by die 1865 wat tans ingeskryf is. Jaarliks word elke leerder op akademiese gebied vereer tydens ons  Meriete funksies wat vir elke graad gehou word. (Ander aktiwiteite in die skool het ook hul eie afsonderlike meriete funksies.)

Die Laerskool Rooihuiskraal beskik oor ‘n hoogs gekwalifiseerde en gemotiveerde personeel. Die CAPS-kurrikulum word op oorspronklike wyse, met sorg dat basiese vaardighede goed vasgelê word, geimplimenteer. Leerders se vaardighede word in die geheel ontwikkel, met uitgebreide geleenthede om spesifieke talente uit te brei en erkenning daarvoor te kry. Deurlopende assessering sorg dat enige probleemarea binne ‘n kort tyd geidentifiseer word en dat hulpverlening dadelik gegee kan word. Ons is trots daarop dat ons Akademiese merietefunksies aan die einde van die jaar, erkenning aan elke Rooimier gee.

Intermediêre Fase (Gr. 4 tot Gr. 6):

-     Tale: Afrikaans Eerste taal & Engels Eerste Addisionele taal.

-     Wiskunde

-      Natuurwetenskap & Tegnologie

-      Sosiale Wetenskappe

-      Persoonlike & Sosiale Welstand

-      Skeppende Kuns

-      Liggaamlike Opvoeding

-      Rekenaars

Afbakenings en toets-/eksamenroosters word kwartaalliks aan leerders uitgedeel.

Seniorfase (Gr. 7):

-      Tale: Afrikaans Eerste taal & Engels Eerste Addisionele taal.

-      Wiskunde

-      Natuurwetenskap

-      Sosiale Wetenskappe

-      Tegnologie

-      Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe

-      Persoonlike & Sosiale Welstand

-      Skeppende Kuns

-      Liggaamlike Opvoeding

Entrepreneurskap word bevorder as komponent van die leerarea Ekonomiese Bestuurswetenskap in Gr. 7 asook as ‘n addisionele aktiwiteit vanaf Gr. R, waartydens leerders kreatiwiteit en besigheidsvaardighede ontwikkel.

Afbakenings en toets-/eksamenroosters word kwartaalliks aan leerders uitgedeel.

Remediërende Onderrig:

Remediërende onderrig verwys na onderrig wat ontwerp word om leerders te ondersteun om sodoende ‘n aantal uitkomste te bereik, spesifiek gemik op akademiese vaardighede soos Geletterdheid en Wiskunde.  Remediërende onderrig is ook sinoniem met ontwikkelende onderrig, basiese vaardighede onderrig,  kompenserende onderrig en akademiese opgradering. Die einddoel is dat leerders hulle volle potensiaal sal bereik deur ekstra/unieke onderrig behoeftes aan te spreek deur middel van omvattende, intensiewe remediërende onderrig. 

RO word aangebied van Gr. 1 tot Gr. 7 in Afrikaans en Wiskunde (in Gr. 7 word RO vir Engels ook aangebied). Leerders word aan die begin van die akademiese jaar asook gedurende die jaar geidentifiseer en RO word dan direk na skool op verskeie weeksmiddae aangebied.

Personeel

Die Laerskool Rooihuiskraal se personeel is ‘n span dinamiese, gekwalifiseerde, passievolle onderwysers wat met toegewydheid en entoesiasme elke kind lief het en hul werk ongelooflik baie geniet! Binne sowel as buite die klaskamer, poog ons om ‘n verskil te maak in elke Rooimier se lewe en sien ons beroep as ‘n absolute voorreg!

Bestuurspan:

-          Mnr. Ferdie Maree                          Skoolhoof

-          Mnr. Gerrie Oosthuizen                Adjunkhoof

-          Me. Shirley Dunn                             Adjunkhoof

-          Me. Carien Fölscher                        Adjunkhoof

-          Me. Ananda Kriel                              Departementshoof Grondslagfase

-          Me. Zelda Klopper                           Departementshoof Intersenfase

-          Mnr. Esdei Biewenga                      Departementshoof Intersenfase

-          Mnr. Niel Campbell-McGeaghy  Departementshoof Intersenfase

-          Me. Erna Korff                                   Departementshoof: Kurrikulum

-          Me. Charmaine Vorster                 Departementshoof: Tale

Graad R:

R.1          Me. Anya Barkhuizen (Graadleier)

R.2          Me. Henriette Roux

R.3          Me. Eljo du Plessis

R.4          Me. Telani Naude

R.5          Me. Ronel Rorich

R.6          Me. Coelet Swart

R.7          Me. Angelique Freeman

R.8          Me. Leandré Janse Van Rensburg

Graad 1:

Graad 2:

2.1          Me. Janina Doyle

2.2          Me. Cindy du Plessis

2.3          Me. Yolandé Opperman

2.4          Me. Sarie Armstrong

2.5          Me. Enya Farland

2.6          Me. Marelie Beyers

2.7          Me. Marinda Meyer

2.8          Me. Antoinette Venter (Graadleier)

2.9          Me. Yolandi Poolman

Graad 3:

3.1          Me. Soret Bailey

3.2          Me. Charné Botha

3.3          Me. Annelize Page

3.4          Me. Chrizanne du Toit

3.5          Me. Nita Heyns

3.6          Me. Brigitte Lauterbach

3.7          Me. Emelda van Wyk

3.8          Me. Mariné Jansen

3.9          Me. Alicia Volschenk

Graad 4:

4.1          Me. Amanda Prinsloo

4.2          Mnr. Bernard Beukes

4.3          Me. Leandré Niemand (Graadleier)

4.4          Me. Elana Barker

4.5          Mnr. Heinrich Fourie

4.6          Me. Jolene van der Merwe

4.7          Mnr. Charlie van der Merwe

4.8          Me. Lisa van Niekerk

Graad 5:

5.1          Me. Jeanne-Mari Viviers

5.2          Mnr. Gerhard Taljaard

5.3          Me. Sonja van Niekerk

5.4          Mnr. Leon Lubbe

5.5          Me. Fransett Olivier

5.6          Mnr. Hardus Maree

5.7          Me. Mignon Louw

Graad 6:

6.1          Me. Alet Fourie

6.2          Mnr. Stephen Page (Graadleier)

6.3          Me. Lizaan Grobler

6.4          Mnr. Michiel de Goede

6.5          Me. Jackie Swart

6.6          Me. Gret-Marie Scholtz

(Me. Hilde Hendricks)

Graad 7:

7.1          Me. Gerde van der Merwe

7.2          Me. Theuni Holtzhausen

7.3          Me. Rindi Carstens

7.4          Mnr. Roelf du Toit

7.5          Me. Annalize Botha

7.6          Me. Teresa Fouché

(Me. Charmaine Vorster – Graadleier)

Grondslagfase

Akademie – Ons Eerste Prioriteit

Die Laerskool Rooihuiskraal is sedert sy opening op 8 Januarie 1990 bekend daarvoor dat daar ‘n baie hoë premie op die akademie geplaas word.  Daar word aan elke leerder die geleentheid gegee om optimaal op akademiese gebied te presteer - vandaar die yslike groei in getalle: 380 wat op 9 Januarie 1990 vir die eerste keer as Rooimiere oor die drumpel van Die Laerskool Rooihuiskraal gestap het, tot by die 1865 wat tans ingeskryf is. Jaarliks word elke leerder op akademiese gebied vereer tydens ons  Meriete funksies wat vir elke graad gehou word. (Ander aktiwiteite in die skool het ook hul eie afsonderlike meriete funksies.)

Die Laerskool Rooihuiskraal beskik oor ‘n hoogs gekwalifiseerde en gemotiveerde personeel. Die CAPS-kurrikulum word op oorspronklike wyse, met sorg dat basiese vaardighede goed vasgelê word, geimplimenteer. Leerders se vaardighede word in die geheel ontwikkel, met uitgebreide geleenthede om spesifieke talente uit te brei en erkenning daarvoor te kry. Deurlopende assessering sorg dat enige probleemarea binne ‘n kort tyd geidentifiseer word en dat hulpverlening dadelik gegee kan word. Ons is trots daarop dat ons Akademiese merietefunksies aan die einde van die jaar, erkenning aan elke Rooimier gee.

Graad R:

-     Die Laerskool Rooihuiskraal se Graad R’e bestaan reeds vanaf 2009 en daar is tans 8 klasse: Elk met ‘n gekwalifiseerde onderwyseres en ‘n voltydse assistent. Die CAPS dokument word gevolg en vorm die grondslag van wat beskou word as kennis, vaardighede en waardes. Die Swartmiere leer spelenderwys om in totaliteit te ontwikkel.

-     Die Graad R’e volg ‘n dagprogram en buitemuurse aktiwiteite, soos: Rugby, krieket, Eksperi-Lab, drama, Active English, Sporty Girls, Playball, ens. word tydens vryspel aangebied.

-     Spesiale geleenthede wat slegs deur die Graad R’e aangebied word deur die jaar sluit in:

  1. Oupa- en Oumadag
  2. Mamma- en Pappadag
  3. Gradeplegtigheid
  4. Pret-aktiwiteite soos poppekas, die maak van pizzas, ens.

Grondslagfase:

-      Tale: Afrikaans Eerste taal & Engels Eerste Addisionele taal.

-      Wiskunde

-      Lewensvaardigheid