Intersenfase

Akademie – Ons Eerste Prioriteit

Die Laerskool Rooihuiskraal is sedert sy opening op 8 Januarie 1990 bekend daarvoor dat daar ‘n baie hoë premie op die akademie geplaas word.  Daar word aan elke leerder die geleentheid gegee om optimaal op akademiese gebied te presteer - vandaar die yslike groei in getalle: 380 wat op 9 Januarie 1990 vir die eerste keer as Rooimiere oor die drumpel van Die Laerskool Rooihuiskraal gestap het, tot by die 1865 wat tans ingeskryf is. Jaarliks word elke leerder op akademiese gebied vereer tydens ons  Meriete funksies wat vir elke graad gehou word. (Ander aktiwiteite in die skool het ook hul eie afsonderlike meriete funksies.)

Die Laerskool Rooihuiskraal beskik oor ‘n hoogs gekwalifiseerde en gemotiveerde personeel. Die CAPS-kurrikulum word op oorspronklike wyse, met sorg dat basiese vaardighede goed vasgelê word, geimplimenteer. Leerders se vaardighede word in die geheel ontwikkel, met uitgebreide geleenthede om spesifieke talente uit te brei en erkenning daarvoor te kry. Deurlopende assessering sorg dat enige probleemarea binne ‘n kort tyd geidentifiseer word en dat hulpverlening dadelik gegee kan word. Ons is trots daarop dat ons Akademiese merietefunksies aan die einde van die jaar, erkenning aan elke Rooimier gee.

Intermediêre Fase (Gr. 4 tot Gr. 6):

-     Tale: Afrikaans Eerste taal & Engels Eerste Addisionele taal.

-     Wiskunde

-      Natuurwetenskap & Tegnologie

-      Sosiale Wetenskappe

-      Persoonlike & Sosiale Welstand

-      Skeppende Kuns

-      Liggaamlike Opvoeding

-      Rekenaars

Afbakenings en toets-/eksamenroosters word kwartaalliks aan leerders uitgedeel.

Seniorfase (Gr. 7):

-      Tale: Afrikaans Eerste taal & Engels Eerste Addisionele taal.

-      Wiskunde

-      Natuurwetenskap

-      Sosiale Wetenskappe

-      Tegnologie

-      Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe

-      Persoonlike & Sosiale Welstand

-      Skeppende Kuns

-      Liggaamlike Opvoeding

Entrepreneurskap word bevorder as komponent van die leerarea Ekonomiese Bestuurswetenskap in Gr. 7 asook as ‘n addisionele aktiwiteit vanaf Gr. R, waartydens leerders kreatiwiteit en besigheidsvaardighede ontwikkel.

Afbakenings en toets-/eksamenroosters word kwartaalliks aan leerders uitgedeel.

Remediërende Onderrig:

Remediërende onderrig verwys na onderrig wat ontwerp word om leerders te ondersteun om sodoende ‘n aantal uitkomste te bereik, spesifiek gemik op akademiese vaardighede soos Geletterdheid en Wiskunde.  Remediërende onderrig is ook sinoniem met ontwikkelende onderrig, basiese vaardighede onderrig,  kompenserende onderrig en akademiese opgradering. Die einddoel is dat leerders hulle volle potensiaal sal bereik deur ekstra/unieke onderrig behoeftes aan te spreek deur middel van omvattende, intensiewe remediërende onderrig. 

RO word aangebied van Gr. 1 tot Gr. 7 in Afrikaans en Wiskunde (in Gr. 7 word RO vir Engels ook aangebied). Leerders word aan die begin van die akademiese jaar asook gedurende die jaar geidentifiseer en RO word dan direk na skool op verskeie weeksmiddae aangebied.