Algemeen

Inskrywing van Nuwe Leerders

-    Leerders is skoolpligtig vir Gr. R die jaar waarin hulle ses word.
-    Leerders is skoolpligtig vir Gr. 1 die jaar waarin hulle sewe word.
-    Ouers van nuwe leerders voltooi die toepaslike aansoekvorms (beskikbaar in die kantoor asook op webwerf).
-    ‘n Afskrif van die volgende dokumente moet die aansoekvorm vergesel:
 
-   Afskrif van voornemende leerder se geboortesertifikaat.
-   Afskrif van leerder se inentingsertifikaat.
-   Afskrif van beide ouers se identiteitsdokumente.
-   Bewys van adres waar ouers woonagtig is.
 
Kontakpersoon: Me. Britt Erasmus
Kontakbesonderhede: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skooltye

 

Maandae tot Donderdae:    
Begin: Gr. R 8:00
  Gr. 1 tot Gr. 7 7:20
Verdaag: Gr. R & Gr. 1 13:00
  Gr. 2 & Gr. 3 13:20
  Gr. 4 tot Gr. 7 13:45
Vrydae:    
Begin: Gr. R 8:00
  Gr. 1 tot Gr. 7 7:20
Verdaag:  Gr. R & Gr. 3 13:00
  Gr. 4 tot Gr. 7 13:45

Laaste dag van elke kwartaal (Kwartaal 1 tot 3):

Skool sluit vir Gr. R tot Gr. 7 om 10:00.

Laaste skooldag voor ‘n langnaweek:

Skool sluit vir Gr. R tot Gr. 7 om 12:00.

Wagklasse:

Grondslagfase leerders (Gr. R tot Gr. 3) wat nie om 13:00/13:20 afgehaal kan word nie, sal onder toesig wees tot 13:45. Geen wagklasse is egter op Vrydae beskikbaar nie.

Bemarking

Die Laerskool Rooihuiskraal ontvang ongelooflike ondersteuning vanuit die gemeenskap. Besighede raak altyd betrokke by fondsinsamelingsgeleenthede, advertering, borgskappe en welsyn. Enige persoon of maatskappy wat op een van die volgende maniere betrokke wil raak, kan Me. Carien Fölscher kontak by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:

Veiligheid

Veiligheid is ononderhandelbaar by die Rooimiere! Hier stel ons, ons leerders se veiligheid eerste! Hekke word gesluit gedurende skooltyd en enige besoekers moet by die voorste kantoor aanmeld om in te teken. So ver moontlik, word leerders vanuit klasse geroep om kantoor toe te kom en besoekers word slegs by uitsondering op die stoepe toegelaat. Kameras is sigbaar by die ingange voor die skool, sowel as deur die skool. Geen leerder mag die skoolterrein verlaat sonder dat hy/sy uitgeteken en ontvang word in die voorste kantoor deur ‘n ouer of wettige voog nie. Tydens skooltoere en sport/kultuur funksies waar leerders van busvervoer gebruik maak, gee ouers toestemming vir hul kind om op die bus te mag ry en genoegsame onderwyseres vergesel die leerders ten alle tye.