Facebook

Die Laerskool Rooihuiskraal versterk sy verhouding met ouers op die volgende wyse:

-          Kwartaalprogram

-          Nuusbriewe

-          D6 School Communicator (verkose medium vir kommunikasie)

-          Facebook profiel: Laerskool Rooihuiskraal Amptelik

-          Webwerf: www.rooimier.co.za

-          Inligtingsessies (oueraande elke kwartaal en inligtingsaand aan die begin van akademiese jaar).

-          Insae in die leerders se skrifte en assesseringsopdragte.

-          Ouers is welkom om per brief of epos met betrokke personeellede te kommunikeer.

-          Afsprake: Ouers is welkom om die kantoor te skakel om afsprake met die Hoof of personeel te reël.

-          Oueronderhoude word, soos nodig, op versoek van personeel of ouers gereël vir 7:00 op weeksdae.

Op Laerskool Rooihuiskraal Amptelik spog ons graag met ons leerders en onderwysers. Ons gebruik ook hierdie medium om ouers te verwittig van gebeure in die skool en op kort kennisgewing belangrike inligting deur te gee.

https://www.facebook.com/Laerskool-Rooihuiskraal-Amptelik-829116940504712/