Geskiedenis

Kom ons begin by die begin…

Laerskool Bakenkop het eensaam vertoon in die oop veld, met byna geen woonhuise in die nabyheid nie.  In 1987 het ‘n loodskomitee, ek was voorsitter, begin om voorbrand te maak vir ‘n nuwe laerskool in ons eie dorp. Dit was ‘n drie jaar lange stryd met die Onderwysdepartement, inspekteurs, e.a. om sover te kom dat die skool in 1990 kon open.

Ook was dit ‘n opwindende tyd om alles gereed te maak vir die groot dag – skoolklere beplan, ‘n naam vir die skool, eerste sportgeleentheid, ontmoetings met die nuwe hoof, ens.

Toe begin die jaar 1990…

As ek reg onthou, het ons die eerste dag begin met so 300 kinders – maar net van Graad 1 tot 3.  Elke jaar daarna is ‘n ekstra graad (daardie tyd nog standerds) bygevoeg.  ‘n Nuwe beheerliggaam is gekies:  Trynie Smith, George Britz, Marius van der Merwe (hoof), Ina Kempen, ds. Willem Kotze, Kobus Klopper, Willem van Heerden, Dries Venter, ds. Gert Prinsloo, Flip Mans en ekself as voorsitter.

Alles was eerstes.  Skoolgeld was vrywillig – so ± R150 per jaar.  Die Staat het nog vir alles gesorg. Daar was géén saal, geen rugbyveld, geen atletiekveld, geen pawiljoene, geen gras, ens.  Vergaderings is soms in die stalle by die Rooihuiskraal Terrein gehou.  En was daar nie baie vergaderings nie!

Ons het opwindende tye beleef. ‘n Uitstaande punt was ons eerste atletiekbyeenkomste, en baie snaaks was ons reguit afloswedlope, tot by die doringboom en terug. 

‘n Laaste woord…

Om 25 jaar oud te word en só uit te blink op die sportveld, netheid, akademie, kultuur, dissipline, geestelike klimaat en leierskap in die skool, is voorwaar iets om voor dankie te sê.

Dankie vir die hoof en personeel vir jul toewyding. Julle is tops.

Ds. Emil Haarhoff

Voorsitter Loodskomitee     1987 – 1990 / Beheerliggaam Voorsitter 1990 – 1993

Op 7 November 1989 vind die amptelike oorhandiging van die nuwe skool se sleutels deur die skoolraad sekretaris, me. Anet Mare aan mnr. van der Merwe plaas. 

Die amptelike opening van die skool vind op Dinsdag 9 Januarie 1990 om 07:30 in die kerksaal van die N.G. Kerk Rooihuiskraal plaas.  Ds. Emil Haarhoff open hierdie geskiedkundige oomblik met skriflesing en gebed.  Hy lees voor uit 1 Samuel 16.  Mnr. George van Dyk, die Superintendent (kring), lewer ‘n rede by dié geleentheid. Mnr. van der Merwe, die waarnemende hoof, lewer ook ‘n toespraak. Die skool begin met 380 leerders.

Die eerste yskas en agt witborde word kort na die aanvang van die eerste kwartaal in ontvangs geneem (geskenk deur mnr. Japie van Rensburg). Op

2 Februarie 1990 word die eerste Chinese braai gehou wat ook as ‘n kenmekaarfunksie gedien het by mnr. en me. Ena Kempen se huis. Die eerste vriendskaplike atletiekbyeenkoms het ‘n dag daarna op 3 Februarie 1990 plaasgevind teen Laerskool Fleur.

Op 5 Februarie 1990 om 17:00 is die eerste standerdvergadering tussen die personeel en die ouers op die vierkant tussen die administratiewe kantoorblok en die Graad 1 blok gehou en op Saterdag 10 Februarie 1990 is die eerste interhuis atletiekbyeenkoms gehou.

Die skoolwapen en leuse word gefinaliseer gedurende dieselfde tyd as wat die skool sluit aan die einde van die eerste kwartaal. Die eerste uitgawe van die skool se eie nuusbrief het ook ongeveer dieselfde tyd verskyn. Op 4 April 1990 boikot die personeel die skool en die skoolhekke word gesluit. Elkeen moes vyf rand betaal om Azalias aan te koop vir die skool se tuin.

Op 8 Mei is die snoepwinkel deur die ouers geopen en op 8 Junie 1990 is die eerste fondsinsameling vir die skool gehou.  Dit was ‘n baba – en troeteldierskou!

Op 9 Junie is daar ‘n boemelaarsete vir die personeel gehou.  Dit het gedien as personeelfunksie. 

Op 8 September 1990 is die skool se eerste kermis gehou. Dit was ‘n reuse sukses.  Selfs

die plaaslike koerant het ‘n berig daaroor geplaas.

Op 8 Januarie 1992 open die skool met 1153 leerders, 45 personeel en 3 administratiewe dames. Mnr. Kobus Brits word op dieselfde dag as tweede Adjunkhoof aangestel en me. C. Knoetze word aangestel as Departementshoof: Junior Primêr.