Inskrywing van Nuwe Leerders

-    Leerders is skoolpligtig vir Gr. R die jaar waarin hulle ses word.
-    Leerders is skoolpligtig vir Gr. 1 die jaar waarin hulle sewe word.
-    Ouers van nuwe leerders voltooi die toepaslike aansoekvorms (beskikbaar in die kantoor asook op webwerf).
-    ‘n Afskrif van die volgende dokumente moet die aansoekvorm vergesel:
 
-   Afskrif van voornemende leerder se geboortesertifikaat.
-   Afskrif van leerder se inentingsertifikaat.
-   Afskrif van beide ouers se identiteitsdokumente.
-   Bewys van adres waar ouers woonagtig is.
 
Kontakpersoon: Me. Britt Erasmus
Kontakbesonderhede: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.