Veiligheid

Veiligheid is ononderhandelbaar by die Rooimiere! Hier stel ons, ons leerders se veiligheid eerste! Hekke word gesluit gedurende skooltyd en enige besoekers moet by die voorste kantoor aanmeld om in te teken. So ver moontlik, word leerders vanuit klasse geroep om kantoor toe te kom en besoekers word slegs by uitsondering op die stoepe toegelaat. Kameras is sigbaar by die ingange voor die skool, sowel as deur die skool. Geen leerder mag die skoolterrein verlaat sonder dat hy/sy uitgeteken en ontvang word in die voorste kantoor deur ‘n ouer of wettige voog nie. Tydens skooltoere en sport/kultuur funksies waar leerders van busvervoer gebruik maak, gee ouers toestemming vir hul kind om op die bus te mag ry en genoegsame onderwyseres vergesel die leerders ten alle tye.