Kultuurweek

Die Rooimiere hou jaarliks ‘n kultuurweek wat tydens die tweede of derde kwartaal plaasvind. Alle leerders van Graad R tot Graad 7 kan inskryf. Handleidings word beskikbaar gestel wat alle afdelings, katergorieë en kriterias uiteensit met ‘n inskrywingsvorm agter in elke handleiding. Die afdelings wat aangebied word is:

Skryfkuns

Handwerk & Versamelings items inhandig

Beeldende Kuns items inhandig

Blommerangskikking / Koekversiering

Fotografie

Instrumentaal / Redenaars & Oators

Drama

Danse                  

Vokaal

Ons sien jaarliks daarna uit om die Rooimiere se talente te ontdek!