Redenaars

Leerders wat belangstel om aan Redenaars deel te neem, moet hulle op Vrydae-oggende om 07:00  aanmeld by juf. Charmaine Vorster se klas (A3).

Redenaarsvaardighede word op ‘n onvoorbereide toespraak benadering geslyp.  Ons poog om hierdie kontaksessies ‘n aangename uitruil van idees en slyp van spraakvaardighede te maak.  Die kontaktyd het nie ten doel om toesprake te skryf nie: Dit bly die verantwoordelikheid van die sprekers en hulle ouers wat besluit om aan amptelike kompetisies deel te neem.

Daar sal ook geleenthede geskep word vir ouers en kinders om saam redenaarskursusse by te woon wat spesifiek gefokus sal wees op die skryf van toesprake.  Hou gerus die nuusbrief dop.

Inligting oor kompetisies sal ook tydens hierdie kontaksessies (waar van toepassing) aan die sprekers deurgegee word.

Ons maak staat op elke leerder om hierdie slypskool op Vrydae-oggende getrou by te woon.

Let asseblief daarop dat wanneer dit kom by deelname aan amptelike kompetisies, daar wel inskrywingsfooie betrokke is waarvoor u, as ouer, verantwoordelik sal wees.

Indien u enige navrae het, kontak gerus vir Juf. Charmaine by:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.